MANIFESTO

De ursprungliga formerna i naturen är autentiska, harmoniska och balanserade - och dem vill vi inte manipulera med. Människan: vår existens härrör från den, gemensamt med vårt sinne. Naturen har gett oss (och fortsätter att ge oss) lösningar som vi har tappat kontakten med i en växande urbaniserad värld. För att återkoppla till den måste vi komma ihåg att vårt ursprung är naturen. För att hjälpa oss återupptäcka dessa rötter försöker SCANDINAVIA FORM inspirera oss att ta resan tillbaka till vårt ursprung. Naturen är vår enda inspirationskälla. Allt vi gör är inspirerat av den: våra teman, kreativitet, struktur och upplevelser.

ATT INSPIRERA TILL NYA PERSPEKTIV

Design är ett universellt språk. SCANDINAVIA FORM inspirerar människor att utforska och att vara nyfikna, att ge sig ut i världen och upptäcka olika perspektiv med alla 5 sinnen. Ju mer vi delar våra berättelser och perspektiv, desto starkare blir vi. SCANDINAVIA FORM främjar jämlikhet och biologisk mångfald, från scenerna vi fotograferar till det breda utbudet av växter vi har. Varje scen, varje landskap du skapar med våra vaser berättar en unik historia som speglar naturen - och dig.

LIV. Ge en känsla av passion att känna, en vilja att överraska och utmana, känna sig fri, främja allt liv och biologisk mångfald, lika.

ENERGI. En lust till mer, lust att skapa och den känslan man får från upptäckten ett nytt sätt att se/tänka.

MÅNGFALD. Naturen är den enda källan till vår inspiration, där form och struktur vi utformar försöker fånga naturen i dess fulla bredd.